Något jag inte begriper är hur man...

av Walter Mitty, fredag, september 17, 2010, 19:12 (4917 dagar sedan) @ Gunnar S

...motiverar motstånd mot TV-avgift (licenspengar). Om man vill ha kvar en icke-kommersiellt finansierad public-service-radio och -TV förstås.
Finns det någon fördel att all finansiering skall gå via skattsedeln?

Hm, ja. Mängden TV-licensbetalare är ungeföär lika stor som mängden skattebetalare, dessutom är i stort sett alla i licensbatalar-mängden inneslutna i mängden skattebetalare. Därmed besparas vi alla en massa administration av olika slag, och Radiotjänst i Kiruna skulle kunna göra något nyttigt istället.

Är det verkligen en viktig fråga hur medlen indrivs? Betala måste vi.

Walter
skatt & licens


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum