Avatar

Båtlyft??

av Seawolf @, lördag, oktober 24, 2009, 22:20 (4352 dagar sedan) @ morpheus

Problemet är att alltför många miljöfreakar hade leksakståg som barn. Därför är deras sinnen infiltrerade med att det skall vara spårtrafik som skall rädda miljön.

Verkligheten är i stället att på den tiden tid var en resurs det fanns gott om, men energi var dyr och svåråtkomlig, så var det fartyg som gällde.

Ju mera framtiden går tillbaka till där vi kom ifrån, desto mer av fartygstrafik blir aktuellt. Men skillnaden är att på fartygstiden skedde merparten av närdistributionen med häst och vagnt Tiden därefter kom tåget in i bilden i brist på ett bra vägnät. Sist kom bilar och lastbilar. Men eftersom det inte är realistiskt att bygga ut spårnätet till att bli lika finförgrenat som vägnätet, och eftersom vi knappast kommer att återgå till häst och vagn, så borde det rent logisk vara sämst att satsa på tågnätet. Men det borde vara rätt att INTE bygga lågbroar, i synnerhet inte om vi finner det lönsamt med stödsegel på fraktfartygen.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum