Avatar

Båtlyft??

av Håkan, Göteborg, söndag, oktober 25, 2009, 09:21 (4356 dagar sedan) @ Seawolf

Vaknat på fel sida, Seawolf?

Du skrev så här: "Ju mera framtiden går tillbaka till där vi kom ifrån, desto mer av fartygstrafik blir aktuellt. Men skillnaden är att på fartygstiden skedde merparten av närdistributionen med häst och vagnt Tiden därefter kom tåget in i bilden i brist på ett bra vägnät. Sist kom bilar och lastbilar. Men eftersom det inte är realistiskt att bygga ut spårnätet till att bli lika finförgrenat som vägnätet, och eftersom vi knappast kommer att återgå till häst och vagn, så borde det rent logisk vara sämst att satsa på tågnätet. Men det borde vara rätt att INTE bygga lågbroar, i synnerhet inte om vi finner det lönsamt med stödsegel på fraktfartygen."

Alltså, du börjar med att slå fast, riktigt enligt min mening också, att allt mer fartygstrafik blir aktuellt i framtiden. Och att förr skedde närdistributionen med häst och vagn, inte med fartyg.
Och i slutet skriver du att det inte är en lösning att återgå till häst och vagn, och inte heller att bygga ut järnvägsnätet finsmaskigt för närdistribution, och så kommer en synpunkt på att inte hindra fartygstrafik med lågbroar.

Då tog jag chansen, jumping to conclusions...

Beklagar om jag irriterade lite, det var meningen.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum