Avatar

OK, rädda Sverige då....

av Seawolf @, söndag, oktober 25, 2009, 21:22 (3916 dagar sedan) @ Håkan

Slopa kollektivavtal och minimmilöner. Förbjud sympatistrejker och blockader. Slopa alla sociala skyddsystem utom nödmåltider och sovplatser i sovsalar för behövande, kombinerat med hjälp till utbildning för de som behöver.

Öppna gränserna för invandrare. Stärk upprätthållandet av lag och ordning, samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet och korruption med blåslampa.

Slopa alla skatter på energi och andra produktionsresurser, och inför i stället minst lika höga skatter på den väntade andelen av sådant innehåll i olika produkter, oavsett var i världen de tillverkats. (Det är ditt val att köpa en produkt som förbrukat resurser eller släppt ut koldioxid som skall beskattas.)

Det måste vara bättre för Sverige att folk flyttar hit och jobbar billigt än att de gör det nån annan stans. Och för de som väljer att komma hit får man hoppas att det är bättre att vara i ett land men något skyddsnät i stället för inget, och att det finns en fungerande lag och rätt.

Jag kan inte påstå att jag skulle gilla att allt detta skulle göras. Men hur länge tror ni att Sverige kan tillåta sig att arbetskraft får kosta 100 gånger mer än i lågprisländerna?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum