Avatar

grön el

av Seawolf @, måndag, oktober 26, 2009, 07:24 (3910 dagar sedan) @ Gunnar S

Skall förklara mera när jag får bättre tillfälle än just nu.
Men i korthet så produceras alltid all grön el som går, så länge marginalkostnaden minus ev. subventioner för dess framställning överskrider elmarknadspriset som betalas av eldistributörerna. Oavsett vilka konsumenter som lurats köpa grön el.

Så länge summan av konsumentköpt grön el understiger den totala grönelproduktionen, (och så är det eftersom vattenkraft räknas in) så bidrager alltså inte konsumentgrön-el-köpen ett dugg till att öka grönelproduktionen.

Summa summarum så luras konsumenten att köpa dyrare utan att det ger ett dugg grönincitament till produktionsmarknaden, och pristillskottet kommer inte grönkraftverken till del. Man utnyttjar cyniskt de miljöengagerades okunnighet om kraftmarknadens villkor för att klå dem på pengar....

Det enda förpliktigande grönelsäljarna har är att de skall köpa in minst lika mycket grön el som de säljer. Men som sagt, eftersom vattenkraft ingår är detta automatiskt uppfyllt oavsett dagens antal av grönkonsumenter.

Jag har redan deklarerat vilka benämningar jag tycker passar in på denna hantering.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum