Avatar

God...

av Seawolf @, lördag, februari 02, 2013, 00:13 (2680 dagar sedan) @ Håkan

Avgörande är om pensionärerna lämnat efter sig en effektiv produktionsapparat."


Läs den avslutande meningen om och om igen och tänk på Seawolf när ni somnar, gott folk.

Håkan

Till viss del sant, men ändå väldigt provinsiellt betraktat. Den som under ett liv samlat på sig en varierande flora av privatägda värden i olika former, och som efter pensionen säljer av och/eller uppbär avkastning av dessa värden, den är relativt oåtkomlig för politikernas och den lokala svenska produktionsapparatens effektivitet, i synnerhet om värdena är av en typ och geografisk tillhörighet som ligger bortom Sveriges gränser och tillstånd.

Detta skall uppfattas som ett gott råd till alla som fortfarande har en bit kvar. Skaffa förresten boken "Rich Dad, Poor Dad". Den borde jag själv läst långt långt innan jag faktiskt gjorde det.

Dagens Svenska samhälle gör det dessvärre väldigt jobbigt för medvetna yngre personer. Först tvingas de betala världens högsta kombination av skatter och avgifter, moms och punktskatter. Av det lilla som blir kvar tvingas den medvetne sedan att hårdspara och placera förnuftigt hela livet på ett för politiken oåtkomligt sätt för att få en dräglig ålderdom. Effekten blir hämmande för den så omhuldade konsumtionen som skulle ge skatteintäkter, så samhällsresurserna blir ännu mindre.

De ENDA som inte förlorar i systemet är de personer som av olika skäl aldrig bidragit till skatteintäkter eller pensioner, för genom deras rösträtt tvingas det politiska systemet att försörja dem om än knapert, oavsett. Just nu förefaller den etablerade politiska regnbågen att tävla med varandra om att maximera antalet av sådan valboskap.

På tal om offentliga sektorns begravda pensionshund så tror jag att den inte är med i de internationella jämförelsetal som ser ut att ranka Sverige som ett praktexempel.....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum