Avatar

Vad fan får jag för pengarna...

av Håkan, Göteborg, fredag, februari 15, 2019, 08:17 (98 dagar sedan) @ behan

Jag hoppas att Seawolf kommer med några synpunkter på sådant som hör ihop med elproduktion och dito konsumtion, behan, själv tänker jag alltid på behovet av installerad effekt som måste vara tillgänglig var sekund dygnet runt, ett behov som många förnybara förespråkare verkar ducka för.

Delar din syn på dagspressens oförmåga att förmedla helhetsbilder i stället för beskurna eller till och med vinklade sådana, i ett par andra sammanhang har detta varit ett upa-tema nyss, men det är samtidigt orealistiskt att förvänta sig mer via journalister.

Lägg därtill att dagens medieutbud i form av dagstidningar på papper snabbt är på väg att gå i graven och endast delvis kommer att ersättas av betalande prenumeranter på nätmotsvarigheten hos DN, GP osv.

Själv har jag nyss sagt upp min prenumeration helt och ser numera med intresse på hur så kallade alternativa media kommer att utvecklas, men den svåra frågan är hur kvalificerad journalistik med både nationell och internationell bevakning ska kunna existera.

Vad fan får jag utan pengar så att säga...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum