Avatar

Vad fan får jag för pengarna...

av Seawolf @, lördag, februari 16, 2019, 06:17 (96 dagar sedan) @ Håkan

Jag hoppas att Seawolf kommer med några synpunkter på sådant som hör ihop med elproduktion och dito konsumtion, behan, själv tänker jag alltid på behovet av installerad effekt som måste vara tillgänglig var sekund dygnet runt, ett behov som många förnybara förespråkare verkar ducka för.

Delar din syn på dagspressens oförmåga att förmedla helhetsbilder i stället för beskurna eller till och med vinklade sådana, i ett par andra sammanhang har detta varit ett upa-tema nyss, men det är samtidigt orealistiskt att förvänta sig mer via journalister.

Lägg därtill att dagens medieutbud i form av dagstidningar på papper snabbt är på väg att gå i graven och endast delvis kommer att ersättas av betalande prenumeranter på nätmotsvarigheten hos DN, GP osv.

Själv har jag nyss sagt upp min prenumeration helt och ser numera med intresse på hur så kallade alternativa media kommer att utvecklas, men den svåra frågan är hur kvalificerad journalistik med både nationell och internationell bevakning ska kunna existera.

Vad fan får jag utan pengar så att säga...

Håkan

Fakta om elsystemet är meningslöst att redovisa. De troende är oemottagliga.
Däremot handlar det INTE om en bristande förmåga hos dagspressen, utan om en stark ovilja att redovisa faktiska förhållanden.

Min prognos för dagspressen är att Sveriges presstöd kommer att utvidgas till att omfatta alla tidningar och till 100% under förevändning av allmänintresset, ungefär som för Public Service. Därmed kommer i stort sett samtliga journalister (rödgröna) att inlemmas i den skattebetalda frizonen som skall trumpeta rödgröna Fake News av alla krafter.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum