Avatar

Seawolf: Fiber vs radiolänk?

av Seawolf @, tisdag, februari 19, 2019, 07:00 (947 dagar sedan) @ Arne w

Hej Seawolf,
i vår kommun pratar man om att satsa på trådlöst bredband i stället för fiber, som man tycker blir dyrt att gräva ner.

Har du någon uppfattning om skillnad i effektförbrukning för att skicka 100 samtidiga 100 Mbit/s 10 km i fiber respektive via radiolänk (eller vad tekniken skulle kallas)?

I min begränsade teknikkunskapsvärld borde det röra sig om minst 1000 gånger mer effektkrävande att skicka radiovågor jämfört med LED-skapade ljuspulser.

Att jag talar om samtidiga beror på att en fiberkabel oftast innehåller många fibertrådar.
Hälsningar Arne

Du får förklara tydligare omfattningen av fibergrävning samt om trådlös överföring avser EN 10km-sträcka eller till varenda abonnent, samt om det gäller 3G/4G, eller ren riktad radiolänk eller annat.

Är det denna typ som avses så är nog inte energiförbrukningen så svår, jämfört med att gräva några mil fiber.

Grävmaskin 20 l/h, läggningshastighet 0.1km/h total grävlängd 50km blir 20*50/0.1= 10000 liter diesel, motsvarar värmemässigt kanske 10 kWh/liter dvs 100000 kWh. Alltså som ett års sändareffekt på 100000/8000= 12.5 kW. Eller 1.25kW i tio år.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum