Avatar

Vem ska man rösta på i EU valet

av Seawolf @, torsdag, februari 28, 2019, 07:49 (86 dagar sedan) @ Pinja

En aspekt av just fiske, Pinja, är att alla skördar men ingen sår eftersom alla är jägare och ingen är ägare av de marker som brukas.

Ingen fiskare går ut med sitt fartyg för motsvarigheten till att plöja eller gödsla och det finns ingen motsvarighet till växelbruk heller, så att under en sekvens av år endast vissa arter fångas medan övriga återhämtar sig.

Men, en effekt av alla former av begränsningar i fisket är att mindre mängd fisk landas, och fisk blir dyrare, och allt färre människor har då råd att köpa fisk.

Alla åtgärder som direkt eller indirekt leder till prisökningar drabbar folk underifrån, aldrig ovanifrån, och detta är något som miljöpartister och vänsterpartister alltid försöker dölja när de talar om miljö och jämställdhet.

Håkan


Ja så är det Håkan. Fiskare varken sår eller gödslar eller bedriver växelbruk. De bara skördar. På land övergick människan till jordbruk med början för ca 13000 år sedan. Fiskeriindustrin är alltså upp till 13000 år efter sin tid. De förtjänar ingen som helst hänsyn.

Det du skriver om landad mängd och pris stämmer ju, men so what.Vi kan bara bedriva HÅLLBART fiske, alternativet är INGET fiske.

Angående odlad lax. Ja, i dags läget är fiskodling inte heller hållbart, men dock mera så än trålfiske, som borde förbjudas överallt och omgående. Vi kan endast hoppas på att det går att utveckla fiskodlingen så att den blir hållbar.

Pinja

En sak i taget:
- Jag betraktar mig som höger, men vill absolut begränsa fisket kraftigt. Detta för att fiskbestånden skall öka mycket kraftigt vilket i sin tur skulle göra fångsterna större med billigare fiskemetoder. Dessutom bör man kraftigt begränsa dem arter som konkurrerar med människan, typ sälar och skarv där dessa svämmar över.
- Fiskodling är ingen lösning. För varje kilo slaktvikt på odlad lax går det åt 3-4 kilo slaktvikt på sådana upptrålade arter som är råvara för det fiskmjöl man föder upp dem med. Där går ingen fiskart fri.... En annan storkonsument av fiskprotein är fjäderfäuppfödning, och denna uppmuntras eftersom den anses bättre ur miljösynpunkt, fast då tar man inte med rovfisket....

Fiskmjölsproblemet förvärras av att massfångsterna av fisk av alla tänkbara och otänkbara arter landas i flytande fiskmjölsfabriker utom räckhåll för alla ev. fiskkvoter.

47609

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum