Avatar

Mer att läsa på temat Cecilia Wikström

av Pinja, fredag, mars 15, 2019, 20:04 (338 dagar sedan) @ Håkan

Jag hade tänkt svarar dig Håkan, men glömde bort det. Och bra var väl det på sätt och vis, för nu har L´s kommunalråd här i Västerås skrivit en debattartikel med så gott som exakt mina tankar. Kommer här:

Landsmötet är Liberalernas högsta beslutande organ. Till detta väljs cirka 200 ombud för distrikten. Emellan landsmötena leder partistyrelsen partiets nationella arbete. Partistyrelsen består av cirka 25 personer. Om en fråga av större dignitet dyker upp mellan landsmötena så inkallas partirådet. Det består av cirka 100 ombud och är således ett landsmöte i miniformat.
Frågan om regeringsbildningen krävde i januari att partirådet samlades. Likaså samlades partirådet i februari för att fastställa kandidatlista inför valet till EU-parlamentet. Båda dessa frågor ansågs vara av sådan vikt att det inte räckte med partistyrelsebeslut. Det är solklart att partirådet är överordnat partistyrelsen i den interna beslutshierarkin inom vårt parti.
På partirådet i februari valdes Cecilia Wikström till etta på EU-listan. Hon valdes enhälligt efter att dessförinnan vunnit provvalet med förkrossande siffror. Precis ett år före partirådet gick ett pressmeddelande ut om att Cecilia Wikström skulle väljas in i styrelsen för börsnoterade industribolaget Beijer Alma. I juni 2018 gick ett annat pressmeddelande ut om att Wikström också valdes in i börsnoterade strålknivstillverkaren Elektas styrelse. Vad ersättningen är för dessa båda uppdrag har med all önskvärd tydlighet i många år, och på ett enkelt sätt, gått att utläsa i respektive bolags årsredovisining. Man behöver inte leta i finstilta fotnötter efter informationen, utan båda bolagen är extremt transparenta med hur deras styrelseersättning ser ut.
När jag som ledamot av partirådet kallades till möte för att fastställa EU-listan i februari 2019 så var jag med ovanstående bakgrund i full vetskap om både Cecilia Wikströms styrelseuppdrag och om ersättningsnivåerna för dessa. Jag förutsätter att alla ansvarskännande partirådsombud på samma sätt som jag bildat sig en någorlunda uppfattning om vår föreslagna huvudkandidat - och partirådet utsåg som sagt enhälligt Wikström.
När vi nu i helgen samlades till kick-off för EU-valrörelsen så chockar partistyrelsen mig och många andra med att plötsligt sparka huvudkandidaten. Detta gör styrelsen dessutom helt utan att kunna presentera några nya tillkommande fakta.
Partistyrelsen överprövar genom detta agerande partirådets beslut - vilket väcker allvarliga frågor om interndemokratin i vårt parti. Jag menar att partistyrelsen överträtt sina befogenheter när den överprövar ett färskt ställningstagande från en överordnad instans.
Jag anser för min del att det snarast stärker Wikström som kandidat att hon har en privat inkomst och yrkesidentitet vid sidan av sitt förtroendeuppdrag. Går vi tillbaka i tiden var det självklart att riksdagsledamöter hade kvar sina yrkesroller. Det skapade kontakt med verkligheten och större självständighet. Bertil Ohlin upprätthöll som partiledare sin professur, men satt också i företagsstyrelser. Gunnar Hedlund var centerledare samtidigt som han var koncernchef i skogsbolaget NCB.
Jag fasar för en utveckling där mitt parti reduceras till en tummelplats för före detta ungdomsförbundare och politiska broilers. Är det några som är sårbara för otillbörlig påverkan så är det väl människor utan alternativ inkomst och yrkesidentitet utanför politiken.
Jag accepterar inte partistyrelsens avsättande av förstanamnet på EU-listan. Enbart ett nytt partiråd, eller ett landsmöte, kan upphäva det beslut som februari månads partiråd har fattat. Då inga nya uppgifter framkommit kring Cecilia Wikström så ser jag ingen anledning att ett nytt partiråd skulle behöva komma fram till ett annat ställningstagande än det som samma partiråd helt nyligen gjort.

Jesper Brandberg (L)

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum