Avatar

Mer att läsa på temat Cecilia Wikström

av Håkan, Göteborg, måndag, mars 18, 2019, 09:01 (335 dagar sedan) @ Seawolf

Förtydligande med avseende på orsakssambandet? Nä.

Jag blev rätt ställd av den kommentaren, Seawolf, då jag inte sett våra små inlägg som någon slags akademisk konfrontation med krav på stringens och verifierbara fakta osv runt valsystem och befolkningar.

Mer som associationer om nationers olikheter och hur motsättningar mellan partier och mellan folkgrupper kan ta sig olika uttryck, och det jag skrev syftade på hur olika dessa uttryck är i Frankrike och i England när det kommer till gatuscener.

Din önskan om förtydligande kan tolkas som att jag påstår att det är det franska valsystemet som skapat franska kravaller sedan generationer och att det engelska däremot skapat lugn på gatorna, och din kommentar tyder på att motsatsen enligt mig skulle gälla om nationerna bytte valsystem - att det efter en tid skulle uppstå gatukravaller i England och lugn i Frankrike.

Detta påstår jag inte, naturligtvis inte, men då begreppet valsystem fanns med i det jag skrev så förtydligar jag nu att det är skillnader i människors attityder det handlar om och dessa ändras inte om man ändrar valsystemen, de har månghundraåriga bakgrunder i nationernas historia.

Detta skrivet i förhoppningen att det blir ett förtydligande, och det vore intressant om du återkommer med dina egna synpunkter då det handlar om viktiga framtidsfrågor för oss alla.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum