Avatar

Viking Sky....

av Håkan, Göteborg, måndag, mars 25, 2019, 07:49 (337 dagar sedan) @ Seawolf

Absolut. Det är nog läge att noga gå igenom systemuppbyggnaden så att inga enstaka fel, hur löjliga orsaker man än kan fantisera fram, kan få stopp på allt maskineri.
Är det inte dessutom så illa dessutom att stora kommersiella fartyg av klassningssällskapen tillåts ha har så taskig stabilitet att de är beroende av att med maskinkraft kunna hålla stäven mot sjön vid storm på öppet hav för att inte hamna med sjön från sidan så rullningen orsakar kantring? Murphy ser omedelbart chansen .....

Håkan

Om det verkligen var en blackout plus krånglande nödgenerator, Seawolf, så kan krånglet ha tagit tid att reda ut och samtidigt också orsakerna till blackouten innan man kan få igång huvudmaskinerna, det räcker inte med nödgeneratorn för det. Men allt är bara mina spekulationer väl att märka, en aspekt är om fartygets maskiner driver propellrar via mekaniska växlar eller om de driver generatorer som i sin tur driver elektriska pods - ett vanligt system på kryssningsfartyg då det ger minimala vibrationer i skrovet.

Det där med att noga gå igenom systemuppbyggnad osv görs sedan långliga tider genom bland annat klassningssällskapen och deras omfattande och kontinuerligt uppdaterade regelverk, vilket du naturligtvis också vet, men till skillnad från till exempel flyg är kraven på inbyggd redundans inte lika långtgående.
Det finns flera orsaker till det och inte minst kostnaderna, men också att de konsekvenser olika fel kan leda till sällan är lika svårhanterliga som sådant som händer uppe i luften.

Ett exempel på ett rederi med goda ambitioner är Stena, de har låtit bygga ett antal tankfartyg med två maskinrum med var sin huvudmaskin och med samtliga system för dessa separerade, just för redundans.

Det du skriver om att klassningssällskapen skulle acceptera så dålig stabilitet att fartyg skulle välta om de inte håller stäven mot vågorna stämmer inte, i stället ställs höga krav och omfattande tester både i datorprogram och genom modellförsök, och haverier orsakas sällan av fel i beräkningarna. Det händer dock, med regalskeppet Vasa som ett exempel och på YouTube finns det en hel del klipp från sjösättningar som går snett på alla sätt...

Ser fram emot att få veta mer om vad som hände på VIKING SKY, i den mån det offentliggörs.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum