Avatar

En debattartikel om fiskefrågor...

av Håkan, Göteborg, onsdag, mars 27, 2019, 12:35 (474 dagar sedan) @ Seawolf

Jag håller med Pinja i princip. Fiskerinäringen är ett praktexempel på hur människan har förstört den darwinistiska mekaniken. I naturen sker det en naturlig balans mellan rovdjuren och bytesdjuren, så att ingendera parten kan utrota den andre.
Men människan har utvecklat alltmer sofistikerade och våldsamma metoder för att söka rätt på och fiska upp ALLT, utan att därför själv bli drabbad av konsekvenserna av de kraftigt minskande fångster som utfiskningen innebär, man har ju annat att äta också.
Nu kan jag inte siffrorna så exakt, men fiskbestånden i världshaven är väl nere på några tiondelar av sin historiska nivå, men utrotningsmetoderna utvecklas kontinuerligt och kilopriserna också, så att även de allra sista bestånden kan utrotas.

Problemet är att en ökande världsbefolkning behöver ökande mängder mat, och att nuvarande utfiskningstrend via oreglerat fiske leder till MINSKANDE fågster, i stället för att låta bestånden växa till sådan nivå att fångsterna kan maximeras.

Det här inlägget syftar bland annat på det Seawolf fokuserar på, överutnyttjande av fiskbestånden, medan Pinja fokuserar på bottentrålning och att förbud mot det skulle vara en lösning på problemen.

När jag som vanligt när jag blir intresserad sökte efter information om dessa frågor fann jag denna sida:

http://fiske.zaramis.se/2018/05/04/omfattande-forbud-mot-bottentralning-i-sverige/

Jag har läst flera artiklar via de många länkar som där finns, och det hoppas jag andra vill ta sig lite tid att göra också, och i en av dem påpekas att det inte är bottentrålen i sig som minskar fiskbestånden i haven.

Och att "omslagsbilden" är från Rörö, med en vy som kunde varit fotad av mig från gästhamnens västsida där jag helst vill ha båten, gör det ju riktigt seriöst...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum