Avatar

Vindkraft igen.....

av Håkan, Göteborg, torsdag, april 04, 2019, 08:49 (429 dagar sedan) @ S-B A-son

Vindkraft gör att det blir lägre pris på el när det blåser. Detta gör det mindre lönsamt med andra typer av kraftverk.
Men när det inte blåser och för att stabilisera kraftnätet så är dessa andra kraftverkstyper nödvändiga.
Till viss gräns är vindkraft positivt, men vid för hög utbyggnadsgrad underminerar de alltså sin egen existens.....


Det är ren galenskap att ha givit bort energiproduktion och distribution till den s.k. marknaden.

mvh Sven-Barry

I den länkade artikeln sägs utvecklade marknadsmodeller vara en del av vägen mot ett hundra procent förnybart nationellt elsystem, Sven-Barry, och artikeln innehåller en hel del tekniska uppgifter som jag hoppas Seawolf vill ta sig an och kommentera.

https://www.gp.se/debatt/så-tryggar-vi-framtidens-förnybara-elsystem-1.14351728

Jag förblir tvivlande till att det som artikelförfattaren ser framför sig är möjligt att göra verklighet av på tjugo år, vilket är politiskt beslutat.

Inget blir ju den verklighet som beslutas, i stället blir det den vi lever i...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum