Avatar

Vindkraft igen.....

av Håkan, Göteborg, fredag, april 05, 2019, 10:52 (423 dagar sedan) @ Seawolf


Det finns ingen vits i att bemöta den länkade skrivelsen, den innehåller en massa SKA, baserat på idiotiska politiska beslut, och ett okunnigt och flummigt förtroende för att NYA tekniska lösningar skall ploppa upp och fungera bara för att politikerna VILL.
Det är alldeles meningslöst att bemöta troende, fakta ignoreras kroniskt.

Med all respekt, Seawolf, det var inte artikelförfattaren du ombads bemöta men att få kommentarer till artikeln och de tre punkter hon tar upp - allt för att vi som inte är troende ska få lite mer kunskaper.

De tre punkterna handlar om aspekter av kraftproduktion och -distribution som ofta förbigås med tystnad av politiker, men artikelförfattaren skriver om en hel del tekniska förhållanden snarare än politiska och jag är intresserad av graden av realism i det hon skriver.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum