Avatar

Viking Sky igen

av Håkan, Göteborg, måndag, april 08, 2019, 12:53 (323 dagar sedan)

Fartyget ligger just nu i Göteborg vid Amerikakajen som numera används för diverse olika fartyg och däribland kryssningsfartyg, och enligt rederiets hemsida är hon på en kryssning som började för några dagar sedan i Norge och som avslutas i Amsterdam om cirka en vecka.

På hemsidan finns en information om olyckan men den beskriver endast i vaga former att det var låg nivå på smörjolja i tankarna (inte endast en tank alltså), att lågnivålarm inte utlöstes och att alla fyra dieslarna stoppades samtidigt.

Denna beskrivning verkar orimlig för fartygsmaskinister jag haft kontakt med, och det framgår inte av informationen på hemsidan vilket datum den är skriven eller om det är en preliminär teori eller om det är den slutliga rapporten från klassen och Sjöfartsdirektoratet man hänvisar till.

Den slutliga rapporten från haveriutredningen är med all säkerhet detaljerad, vilket hemsidan inte är, och då fartyget är i reguljär kryssningstrafik igen måste denna slutliga rapport finnas och haveriutredningen vara slutförd.

Få se om den offentliggörs eller inte.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum