Avatar

IS-terrorister

av Seawolf @, måndag, april 22, 2019, 10:32 (119 dagar sedan) @ Håkan


Det andra stycket har inte någon verklighetsförankring, förutom sista meningen förstås.
Vilket skulle det politiska hållet vara, MP eller V eller S? Några andra alternativ finns knappt, trots Annie Lööf och hennes bisarra syn på politik.

Håkan

Du förtränger vissa viktiga pusselbitar i ditt informationsinsamlande. En av de få Socialdemokrater som öppet försökt stävja terroristsympatier och -sympatisörer är "Soffan" i Göteborg. Huvudfåran inom S vet fuller väl att merparten av muslimer i västvärlden i grunden stöder IS med förhoppningen om ett världsomspännande kalifat med sharialagar, och undviker som pesten att vidtaga några som helst åtgärder eller yttranden som på allvar fördömer kalifatsträvandena.
Symptomatiskt är att ingen av de islamska organisationer som S tagit under sitt paraply tar kraftfullt avstånd från några islmistattentat mot kristna i världen. Och S låter detta ske utan vidare. Hallå, Stefan! Vart tog dina brösttoner om Sri Lanka-attentaten vägen? Du kunde väl ha sparat några som du så frikostigt spridde efter Christchurch, där var det ju en enda eller ett fåtal nazistinspirerade galningar som låg bakom, men inte en hel organisation?
Socialdemokraterna har en lång och gedigen tradition att infiltrera och ta över organisationer som skulle kunna vara till besvär annars. Nykterhetsrörelsen, Svenska kyrkan, pensionärsorganisationerna, rättsväsendet, bara för att nämna några. S är så kapitalt obildade och naiva att de tror att de genom att släppa in islamska organisationer i sina led så kommer dessa att tämjas och bli ofarliga röstgeneratorer. Islamismen äter sådana som S som apretif före middagen....
Följande undersökningsresultat borde inte bara en Håkan läsa. Grundligt. Men framförallt borde ett antal av våra politiska partiers aktiva ha det som obligatorisk grundutbildning.
Religion of Peace?

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum