Avatar

Vem ska man rösta på i EU-valet...

av Håkan, Göteborg, fredag, maj 03, 2019, 11:42 (399 dagar sedan) @ Pinja

Håller med Seawolf. I dagens läge har vi inte råd eller möjlighet med någon som helst annan invandring än den av typ kompetens. Men den ska vi bejaka. Lika med EU. Det finns EU-vida frågor som endast kan lösas på denna nivå (och hit hör inte migrationen), låt oss bejaka dessa. Men håll EU borta från resten.

Pinja

Det är tyvärr så, Pinja och alla, att Sverige redan i dagens läge inte har råd att hantera den invandring som redan har varit och det antal migranter som i dag har permanent uppehållstillstånd.
Till och med i etablerade media skrivs det numera allt tydligare att snart alla Sveriges kommuner är på obestånd och lever på lån.

Även om bokstavligen inte en enda ny migrant nu får uppehållstillstånd fortsätter anhöriginvandringen och den är omfattande, och stora delar av den ska vi inte stoppa och detta av humanitära skäl - familjeåterföreningar hör till dessa.

Det som sällan beskrivs med tydliga ord är att antalet nettoskattebetalare ständigt minskar och antalet nettoskattemottagare, i de många olika former bidrag och stöd och projektanställningar tar sig, ständigt ökar.

Det som lika sällan beskrivs med tydliga ord är att samtliga myndigheter och institutioner, som skola, sjukvård, äldrevård, socialkontor, arbetsförmedling, polis, tull, riksdag, regering, departement osv - och alla dessa människors kontor och resor och datorer och mobiler och löner osv osv - helt betalas av skattemedel.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum