Avatar

ad hominem

av Håkan, Göteborg, tisdag, maj 07, 2019, 08:50 (104 dagar sedan) @ Seawolf

Njae, Seawolf, du missade kanske att mitt inlägg inte handlade om klimatförändringar i sig eller hur "vi" dvs samhället just nu agerar via olika avtal och flygskatter osv eller hur meningsfullt eller inte det är.

Mitt inlägg handlade om en mer mänsklig aspekt av det sätt vi agerar, individuellt och kollektivt, hur fokus sätts på personer och hur dessa antingen hyllas eller klandras som ett sätt att undvika att bemöta budskapet.

Just Greta Thunberg med övriga familjemedlemmar är ett exempel på fel fokus från resten av världen, har du läst artikeln av Paulina Neuding?

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum