Avatar

Lärorikt om demokrati och politik

av Seawolf @, lördag, juni 01, 2019, 16:28 (107 dagar sedan) @ Håkan


Något motsatt det Brennan argumenterar för var dock det mongoliska sättet att representera folkets röst, ett slumpvis urval av alla medborgare som samlas och diskuterar, men som alltid finns ju då frågan hur slumpvis det i verkligheten är.

Håkan

Det mongoliska sättet är inte historiskt unikt. Det medför att man eliminerar att de utsedda representanterna är beroende av några nomineringsinstanser och kan därför agera utifrån sina egna preferenser. Rätt skött så har över tid har alla medborgare lika chanser att deltaga oberoende av sina respektive tillhörigheter och preferenser.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum