Avatar

Nutida opolitisk politik

av Seawolf @, onsdag, juni 05, 2019, 16:15 (367 dagar sedan) @ Håkan

Den enda miljöskatt som kan påverka fossilbränsleanvändningen i världen (CO2-halten är global) är att alla länder i världen åläggs att beskatta utvinningen av fossila bränslen med en och samma skattesats per ton kolinnehåll i det som utvinns.
Då först kommer användningen av fossila bränslen minskas. Denna minskning kommer då i första hand ske på för alla stationära användningar där det är lättast att skaffa alternativ som t.ex. kärnkraft. Med hjälp av denna kan både el och värme produceras och man kan ladda elfordon.
Det näst sista som kommer att delvis ersätta fossila bränslen är fartygstrafiken (där man eventuellt kan använda segel i alla fall delvis.)

Den sista (och troligen inte ens inom den mest fantasifulla och ögonskimrande framtiden) branchen som slutar med fossilbränsle är flyget......

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum