Avatar

Nutida opolitisk politik

av Håkan, Göteborg, onsdag, juni 05, 2019, 19:37 (367 dagar sedan) @ Seawolf

Den enda miljöskatt som kan påverka fossilbränsleanvändningen i världen (CO2-halten är global) är att alla länder i världen åläggs att beskatta utvinningen av fossila bränslen med en och samma skattesats per ton kolinnehåll i det som utvinns.
Då först kommer användningen av fossila bränslen minskas. Denna minskning kommer då i första hand ske på för alla stationära användningar där det är lättast att skaffa alternativ som t.ex. kärnkraft. Med hjälp av denna kan både el och värme produceras och man kan ladda elfordon.
Det näst sista som kommer att delvis ersätta fossila bränslen är fartygstrafiken (där man eventuellt kan använda segel i alla fall delvis.)

Den sista (och troligen inte ens inom den mest fantasifulla och ögonskimrande framtiden) branchen som slutar med fossilbränsle är flyget......

På kvartal.se publicerades i dag en lång artikel med bäring på innehållet i denna tråd, Cthulu och Seawolf och naturligtvis också ole, och den är extra läsvärd då den beskriver hur var dags energibehov ser ut och varifrån energin var dag kommer med reella exempel med datum för dem, och inte bara handlar om teknikaliteter även om de finns där också - den som bryr sig om verkligheten bortom ideologiska visioner och röstfiske bör läsa och fundera över det som nämns i artikeln.

Till exempel vad Merkels enbart känslomässiga beslut att stänga ner Tysklands kärnkraft efter Fukushima i dag har för effekter.

https://kvartal.se/artiklar/100-procent-fornybart-ar-osmart/


Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum