Avatar

Sveriges krigsskadestånd...

av Håkan, Göteborg, tisdag, juni 11, 2019, 18:49 (97 dagar sedan) @ Håkan

Det verkar som att ingen vill kommentera detta inlägg trots, eller kanske just för, att det är en så både okänd och motbjudande del av Sverigebilden vi lever med och som alla borde göra sig medvetna om.

Det spelar säkert in att de två länkar jag lade in båda är från så kallade alternativa media och människor, och att det var signaturen Håkan som gjorde inlägget kan för en och annan upare varit en bidragande orsak.

Den här länken är till en rapport från Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget, utredningen är beställd av Utrikesdepartementet år 1997 och rapporten är diarieförd som SOU 1998:96.

https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1998/1998_96%28librisid_18739163%29.pdf

Titeln på utredningen är Naziguldet och Riksbanken.

Det är en lång rapport och jag har hittills bara läst de inledande sidorna med uppgifter om bakgrunden till rapporten och om det stora antal personer som deltagit och därefter sammanfattningen som professionella rapporter alltid inleds med av förklarliga skäl, och sidorna 9 till och med 14 med denna sammanfattning är rekommenderad läsning för alla som är intresserade att få nya insikter i sin samtid och i det som varit en del av dess historiska bakgrund.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum