Avatar

Båtrelaterat

av Håkan, Göteborg, söndag, augusti 04, 2019, 09:56 (343 dagar sedan) @ Excel 319

Under bastukvällen i går i vår klubbstuga kom frågan upp, vem har företräde i en trång passage om inget står om det i sjökortet? Fyra förslag kom upp. Fegast väjer, störst går först, finns ingen regel, samt att den som går i farledens riktning har företräde. De två första tror jag vi kan bortse från, även om en del kör efter det konceptet. Frågan omfattar endast fritidsbåtar runt 15 till 50 fot.

En så provocerande rubrik får ju inte lämnas opåtalad, Excel 319, och jag fortsätter med att påstå att ett av de alternativ du tror vi kan bortse från är närmast verkligheten - störst går först.

Med ett annat ordval handlar det om vilket fartyg som har mest begränsad manöverförmåga, vilket ju är ett välkänt begrepp.

Det är många regler som bygger på bedömningar till sjöss då exakta definitioner av de inblandade faktorerna saknas, när är till exempel en farled sådan att ett visst fartyg har begränsad manöverförmåga medan ett annat inte har det, men oftast lyckas vi ta oss förbi varandra.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum