Avatar

En märkligt intressant tanke...

av Håkan, Göteborg, måndag, augusti 19, 2019, 15:29 (155 dagar sedan) @ Cthulu

Det är möjligt att det på pappret kan funderas över. Personligen kom jag ganska snabbt fram till att det är bara skit men så är jag ju själv från den andra sidan än 2 antagligen ganska studiemotiverade civilingenjörer. Det är min fasta övertygelse att det där inte skulle fungera i realiteten där vi är några stycken som behöver lite hjälp på traven som en skolplikt innebär. Sverige skulle väldigt snabbt få väldigt många som ska göra "något annat". Jag vill nog till och med drista mig till att allmänbildning och annat som på olika vis ändå krävs för att fungera socialt skulle sjunka drastiskt. Som om vi inte har problem nog i Sverige så skulle det här införas?

Håller med om att det är en mycket komplex fråga att fundera över, Cthulu, och som alltid finns det de som befinner sig nära en eller annan gränslinje och som genom skolplikten inte avstår från skolan.

En fråga att fundera på då är om dessa samma individer också når den bildning och allmänbildning du nämner just genom skolan, trots att de haft lite egen motivation.

Det Patrik Engellau tog som utgångspunkt i sin fundering är att ett skrämmande stort antal elever i praktiken inte går i skolan, även om de mer eller mindre är i byggnaden under skoltiden, och att deras studieresultat i praktiken är lika lite värda för dem som om de inte hade varit där alls.

Min egen syn på skolan som institution och som en del av samhället är att den ska få det uppväxande släktet att lära sig att kunna sitta still, att kunna samverka med andra i en grupp, och att kunna ha det jobbigt med att förstå nya saker utan att ge upp.

Och naturligtvis att få tillgång till de kunskaper som finns i böcker och bilder och i lärarna, och att få hjälp att bygga vidare på detta.

Om samhällets utveckling och framtid bäst tillvaratages genom skolplikt eller frivillighet är den tanke som jag rubricerade som både märklig och intressant.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum