Avatar

Mås stal polisens knarkbevis

av Håkan, Göteborg, lördag, augusti 24, 2019, 13:53 (631 dagar sedan) @ ole

"Jag har alltså sett fiskmås utan att ha lagt märke till det, detta är naturligtvis
fullt möjligt och kanske till och med troligt, och det var det jag skrev."

Så, bra att du öppnar möjligheten för existensen utav fiskmåsar i Göteborg.

Men, vad du skrev var:

"Fint att du förlitar dig på ordningsmaktens ornitologi men misstror MSM, ole,
men mitt påstående baseras på att jag sedan många årtionden i Göteborg aldrig har
sett någon annan av de många arter som ingår i det vida begreppet måsfåglar än
just trutar, de som alla längs kusten benämner Gråtrutar även om det finns många
vars vingars ovansida är svarta."

Annars är det nog inte jag som misstror MSM. GP skrev mås, och även Gråtruten är
en mås (måsfågel).
Sveriges Radio skrev "Fiskmås tog knarket och försvann"
Aftonbladet skrev mås.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xPw5bV/misstankt-cannabisrokare-fick-hjalp-fran-ovan
Expressen skrev mås.
https://www.expressen.se/gt/mas-flog-i-vag-med-polisens-knarkbevis/


Annars har Lundmark bilder på Gråtrutar med...också bland dom några från Göteborgs trakten.

https://larslundmark.se/fagelbilder/masar-alkor/gratrut/

Här är förresten en annan fiskmås/polis händelse
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xg4jkn/polisen-raddade-fagel--hyllas-for-bilden

Senn en trut händelse
https://www.expressen.se/gt/trutarna-tog-mannens-glass-da-polisanmalde-han-dem/

Jag inser att jag har tagit för lätt på detta hittills, ole, så jag ska försöka bli lika serös som du är.

Först ett försvar.

Min formulering i det längre av de stycken du citerar stänger inte, upprepar inte, dörren för möjligheten att fiskmåsar kan existera i Göteborg. Jag beskriver endast avsaknad av egna observationer.

Dessutom skriver jag att trutar ingår i den grupp fåglar som benämns måsfåglar, vilket du försöker dra uppmärksamheten från, med dina ord som får det att verka som att bara andra påpekat detta:

"GP skrev mås, och även Gråtruten är en mås (måsfågel)."

Men nu över till ett par andra och allvarligare sidor i denna fråga.

Inte mindre än fyra representanter för Main Stream Media (MSM) skriver inte bara det obekräftade påståendet att det var en mås och inte en trut som tog föremålet i fråga, de påstår också att föremålet innehöll narkotika.

Vad har de för underlag för en sådan anklagelse som pekar ut en viss grupp av våra befjädrade vänner?

Polisens påståenden är det enda de baserar sig på, dessa lika obekräftade i avsaknad av tillfångatagen misstänkt fågel och då med det påstådda föremålet i sin näbb, eller på annat sätt gömt på eller i densamma fågel.

Och lika obekräftat är påståendet att föremålet skulle innehålla narkotika, endast genom svaga indicier som dessutom är helt orelaterade till den påstådda fågeln.

Jag börjar faktiskt misstänka en samordnad aktion, understödd av både polis och MSM, avsedd att dra uppmärksamheten från de tiotusentals trutar som ständigt över hela staden spanar efter saker att stjäla samtidigt som de visar sitt förakt för alla tilltänkta offer genom att (1) skita överallt, och (2) skrika oavbrutet - för att i stället få människor att med misstänksamma blickar spana efter fiskmåsar och därmed göra sig till lätta byten för trutarna.

Så är det naturligtvis!

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum