Avatar

Vilka kommer inte att läsa det här...

av Håkan, Göteborg, torsdag, augusti 29, 2019, 18:07 (655 dagar sedan) @ Seawolf

Som vanligt, en massa upplistning av faktiska problem och trender mot ännu mer problem.
Och som vanligt: Inga som helst initiativ från varken politiker eller (vilket är ännu värre) deras kritiker i termer av analys av vilka faktiska förändringar av Sveriges demokratiska mekanismer, lagar, rättsväsenden, skolväsende, bidragsutformning som är nödvändiga i akt och mening att totalförstöra alla de incitament som driver fram Sveriges sammanbrott.

Eller enkelt uttryckt: Allt fler beskriver eldsvådan som sprider sig på grund av bristande släckningsmekanismer, men INGEN tar fram effektivare släckningsmetoder.

Den lille mannen bakom sitt stora skrivbord hade ett konkret förslag, Seawolf, konkret åtminstone i en övergripande mening men naturligtvis inte konkret beträffande de parlamentariska steg som måste tagas. Om sådana steg ens är möjliga att besluta inom demokratiska ramar.

Johan Westerholm har sedan många år varit väldigt konkret beträffande (minst) tre områden där Sverige är på ett sluttande plan - ansvarslös migrationspolitik och dess allt mer utbredda ekonomiska och sociala effekter, islamismens allt mer effektiva infiltration i politik och samhälle (och med ett nyss bildat parti med islamistiskt program), och korruptionen i regerings- och departementskretsar.

Detta sista är temat för den senaste artikeln på ledarsidorna.se, och det är bara att konstatera att Orwells klassiska verk "Animal Farm" bör betraktas som non-fiction numera.

Men det där med att komma med konkreta förslag har vi haft uppe förr, Seawolf, och jag väntar fortfarande på dina förslag för steg ett, och sedan två osv, i det nuvarande parlamentariska läget. För det är där både du och andra måste börja, då alternativen handlar om sådant den yttersta vänstern och den yttersta högern försöker driva fram.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum