Avatar

BRÅ

av Håkan, Göteborg, fredag, september 06, 2019, 07:54 (214 dagar sedan) @ S-B A-son

Engellaus poäng är ju att ingen har gjort någon undersökning sedan 2005. Faktum är att han ägnar i stort sett hela nära 40 minuter åt att i mångordiga tirader ifrågasätta varför ingen regering efter 2005 givit BRÅ i uppdrag att kolla om invandrare är överrepresenterade vad gäller brottslighet.
Att den kunskapen finns och har funnits har Engellau inte begripit. Varför tror du att det är så?
Du har en poäng i att ingen regering dragit rätt slutsatser av den kunskapen.
Om man ska ta in massor av analfabeter från andra kontinenter till Sverige måste man ha en plan.
Var finns den?

Mvh Sven-Barry, ifrågasättare

Råmaterialet till kunskap finns helt riktigt i den mängd data som BRÅ årligen samlar in, Sven-Barry, men först när materialet presenteras i bearbetad form blir det användbart.

Det Engellau med hjälp av privata sponsorer för kostnaderna gjort är just att bearbeta data från BRÅ till att visa utvecklingen i frågorna om överrepresentation och också ytterligare uppdelat i olika grupper av befolkningen.

Det mest slående är att andra generationen med bakgrund i andra länder, men själva födda i Sverige, är mer överrepresenterade än föräldragenerationen.

En kuslig utveckling som jag tvivlar på att det var känt av regeringens företrädare, men om detta kan man ju ha olika åsikter. Tydligt är att även om det var känt finns inga riktade insatser att se.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum