Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Håkan, Göteborg, fredag, september 20, 2019, 21:17 (156 dagar sedan) @ Seawolf

Det där med effektiva samhällsförändringar uttryckta som realistiska handlingsplaner inom nuvarande parlamentariska system, där vi ju ofrånkomligen måste börja, lyser faktiskt med sin frånvaro överallt det skrivs eller sägs något Seawolf, har du lagt märke till det?

Håkan


Citerar mig själv:
"När det som närmast totalt saknas är skribenter som funderar på effektiva samhällsförändringar som kan LÖSA problemen och föra oss uppåt igen."

Jag skulle naturligtvis ha uttryckt mig tydligare:
" saknas är skribenter, politiker och utredare m.fl. som "

Det är alltid bra att uttrycka sig så tydligt och så komplett som möjligt, Seawolf och alla andra, men man ska samtidigt inte dra detta så långt att ett vanligt samtal eller ett vanligt meningsutbyte blir omöjliggjort.

Det jag ser och hör i det politiska samtalet är många förslag på åtgärder och handlingsplaner men de har alla, eller nästan alla, det gemensamt att allt redan har prövats.

Det som gör de gångna generationernas politik och samhällssyn meningslös i dag är det faktum att världen har förändrats, och Sverige mer och snabbare än något annat land i västvärlden.

Sedan bara några årtionden har befolkningen ökat snabbare än i något annat land och i dag är var fjärde som är permanent bosatt här av utländsk härkomst. Något liknande har aldrig hänt tidigare i världen och det är inte märkligt att ingen har några konkreta förslag till hur detta ska hanteras.

Det är för mig tydligt att nästa val kommer att bli dramatiskt, och det kan hända mycket innan dess också.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum