Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Seawolf @, lördag, september 21, 2019, 06:43 (156 dagar sedan) @ Håkan

Det där med effektiva samhällsförändringar uttryckta som realistiska handlingsplaner inom nuvarande parlamentariska system, där vi ju ofrånkomligen måste börja, lyser faktiskt med sin frånvaro överallt det skrivs eller sägs något Seawolf, har du lagt märke till det?

Håkan


Citerar mig själv:
"När det som närmast totalt saknas är skribenter som funderar på effektiva samhällsförändringar som kan LÖSA problemen och föra oss uppåt igen."

Jag skulle naturligtvis ha uttryckt mig tydligare:
" saknas är skribenter, politiker och utredare m.fl. som "


Det är alltid bra att uttrycka sig så tydligt och så komplett som möjligt, Seawolf och alla andra, men man ska samtidigt inte dra detta så långt att ett vanligt samtal eller ett vanligt meningsutbyte blir omöjliggjort.

Det jag ser och hör i det politiska samtalet är många förslag på åtgärder och handlingsplaner men de har alla, eller nästan alla, det gemensamt att allt redan har prövats.

Det som gör de gångna generationernas politik och samhällssyn meningslös i dag är det faktum att världen har förändrats, och Sverige mer och snabbare än något annat land i västvärlden.

Sedan bara några årtionden har befolkningen ökat snabbare än i något annat land och i dag är var fjärde som är permanent bosatt här av utländsk härkomst. Något liknande har aldrig hänt tidigare i världen och det är inte märkligt att ingen har några konkreta förslag till hur detta ska hanteras.

Det är för mig tydligt att nästa val kommer att bli dramatiskt, och det kan hända mycket innan dess också.

Håkan

Traditionell kriminalpolitik var baserad på piska och avskräckning: De straffade sattes så synligt som möjligt, inte för att bättra dem, utan för att avskräcka alla andra. I svårare fall via hängning på maximalt synlig plats, alternativt sönderhuggning och uppsättning av delarna "stegel och hjul"
Man uppnådde då tre saker: 1) Maximal avskräckning av andra, 2) eliminering av fortsatt kriminell verksamhet, 3) billig efterhantering.

Svensk kriminalpolitik har utvecklats till att till varje pris för att försöka maximera chansen att brottslingen skall komma på bättre tankar och börja leva laglydigt uteslutande via morötter. Detta innebär tre saker: Avskräckningseffekten är obefintlig, 2) ändlösa upprepningar av brott av de kriminella, 3) maximalt kostsam hantering under "omvändelseförvaringen".

Min tro är att Sverige måste införa ett mellanting mellan dessa två angreppssätt, alltså både morot och piska, där förvaringen av brottsdömda är maximalt billig och långvarig efter några återfall, och där barn i tidig grundskola tas på obligatoriska studiebesök för att visa hur det blir om man inte sköter sig.

Alla flockdjur inklusive människan har en fenomenal förmåga att lära sig av varandra och individerna lär sig av andras erfarenheter vad som är bra respektive dåligt/farligt. Detta har visats i experiment, där t.ex. en hel flock har lärt sig att frukta en viss människa med visst karakteristiskt utseende som gjort några av dem illa, och denna lärdom har dessutom förmedlats i flera generationer efteråt.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum