Avatar

Den här artikeln är annorlunda...

av Håkan, Göteborg, fredag, september 27, 2019, 21:10 (150 dagar sedan)

...inte minst då den i viss mån är relaterad till det många före detta upare vill se som just relaterat.

Men också för att den handlar om något jag själv varit och ännu är en del av, konstruktionen av fartyg och utrustningar på fartyg, och också en del personliga bekantskaper med insikter i hur det som hände 1994 har utretts och hanterats.

https://kvartal.se/artiklar/den-militara-smugglingen-pa-estonia-nar-visste-regeringen/

En av de mest märkliga delarna i det som artikeln nämner är det obestridliga faktum att under Mona Sahlins period som ansvarig påbörjades, eller åtminstone påbörjades förberedelserna för, att täcka vraket med betong.
Aldrig hört talas om något liknande, detta oavsett att det dessutom handlade om en svensk regering som hade planer för ett utländskt fartyg som sjunkit på internationellt vatten - varken Mona Sahlin eller någon annan har såvitt jag vet försökt förklara hur de såg på sitt rättsliga läge eller något annat heller faktiskt.

En personlig bekant via våra yrkesverksamheter var en av de som ingick i den första utredningen av Estoniakatastrofen och det han har redovisat (inte bara till mig) är att det är många frågor som inte besvarats och också många frågor som inte ens ställts.

Jag fick en kort tid efter katastrofen en idé till en ny sorts skottport för att begränsa omfattningen av fria vätskeytor på fartyg i samband med skador med vatteninträngning, och den blev ett beviljat patent som jag och två partners sålde till ett av de världsledande företagen i branschen, men den blev inte förverkligad i övrigt trots en fungerande fullskaleprototyp som byggdes, och mycket för att mer konventionella typer användes på ett stort antal fartyg som byggdes om under resten av nittiotalet.

Redan från första stund började rykten spridas, som de alltid gör, om vad som orsakat katastrofen och detta med militära hemligheter och att fartyget sprängts av annan makt hörde till dessa.

Den artikel jag nu länkat till kanske än en gång blåser liv i nya rykten men kanske möjligen också öppnar upp för ett och annat fakta som hittills inte kommit fram i det offentliga.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum