le blob....

av ole, torsdag, oktober 31, 2019, 23:43 (254 dagar sedan) @ Håkan

Om man ser på svamp och immunförsvaret och the Blob, så litar jag mera på dom här
texterna än på dina formuleringar.

Nu ja......

Om svamp skrivs det:

"Cellekjernene i sopphyfene er i de fleste stadiene haploide (n).
Soppene formerer seg med sporer som enten kan være aseksuelle ved vegetativ formering
eller kjønnet formering. Noen sopp slik som muggsopp kan bare formere seg aseksuelt,
mens andre kan ha både vegetativ og seksuell formering. Ved seksuell formering blir det
dannet seksuelle sporer fra fusjonering av cellekjerner fra to hyfer av kompatible krysningstyper.
Cytoplasma i de to hyfene forenes med plasmogami, men de to cellekjernene fra de to
krysningstypehyfene sameksisterer som et heterokaryon, altså et dikaryotisk mycel med to typer haploide cellekjerner. De to cellene vil etter en tid fusjonere ved karyogami og danne en diploid zygote. Zygoten er det eneste diploide stadiet hos sopp. Zygoten gjennomgår reduksjonsdeling (meiose) med rekombinasjon av gener som lager variasjon i de seksuelle sporene som evolusjonen kan selektere på. Soppsporene kan bli spredd over store avstander med vind eller vann, eller de kan bli fraktet med insekter og andre dyr."

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/s/sopp.html


Om immunsystemet skrivs det:

"Diversiteten eller variasjonen i antistoffer skapes via genetisk differensiering av lymfocyttene i immunsystemet, en rekombinasjon uten meiose. Konstant og variabel region av antistoffene kodes av forskjellige gener. Hvordan er det mulig å lage flere forskjellige antistoffer enn vi har gener som kan kode for dem ? Variasjonen i aminosyresekvens finnes i armene ved de antigenbindende setene.
Det er bare noen få hundre reseptorkodende gener, men disse kan kjenne igjen millioner av
forskjellige antigener. Dette forklares ved klon seleksjonsteori ved at det er millioner av
forskjellige stamceller i beinmargen. Reseptorene lages ved somatisk rearrangering.
Immunreseptorgenene settes sammen av ulike biter fra samlinger av Variable gener (V) (200),
Diversitet gener (D) (20) og Joining gener (J) (4). Dette gir mange kombinasjonsmuligheter
av V+D+J variable segmenter. For hver av V, D og J segmenter finnes det forskjellige utgaver,
og hver av disse kan tas ut tilfeldig og settes sammen til en tung kjede. Hos mennesker finnes det 51V, 27D og 6 J og dette gir 51 x 27 x 6 = 8.262 forskjellige tunge kjeder. I tillegg finnes det 320 lette kjeder, og kombineres disse gir det tilsammen 8.262 x 320 = 2.640.000 forskjellige utgaver.
Egentlig er det flere siden under kutting og skjøting skjer det unøyaktigheter med delesjoner og insersjoner. Mus har 4J, 12D og 1000 V-gener."

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/i/immunsystemet-beskytt...

Och senn, the blob :

"The main vegetative phase of P. polycephalum is the plasmodium (the active, streaming form of slime molds). The plasmodium consists of networks of protoplasmic veins, and many nuclei. It is during this stage that the organism searches for food.[2] The plasmodium surrounds its food and secretes enzymes to digest it.
If environmental conditions cause the plasmodium to desiccate during feeding or migration, Physarum will form a sclerotium. The sclerotium is basically hardened multinucleated tissue that serves as a dormant stage, protecting Physarum for long periods of time. Once favorable conditions resume, the plasmodium rehydrates and continues its search for food.
As the food supply runs out, the plasmodium stops feeding and begins its reproductive phase. Stalks of sporangia form from the plasmodium; it is within these structures that meiosis occurs and spores are formed. Sporangia are usually formed in the open so that the spores they release will be spread by wind currents.
Spores can remain dormant for years if need be. However, when environmental conditions are favorable for growth, the spores germinate and release either flagellated or amoeboid swarm cells (motile stage); the swarm cells then fuse together to form a new plasmodium. "

https://en.wikipedia.org/wiki/Physarum_polycephalum

--
ole


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum