Avatar

Per-Olof Eriksson

av Seawolf @, fredag, november 15, 2019, 08:53 (240 dagar sedan) @ ole

Du får tro vad du själv önskar.

Det naiva är att tro att miljöforskare och derav en rad fysiker och andra
naturvetenskapligt utbildade forskare inte håller sig uppdaterat på
forskning innan sina fagfält, och att tro att dom som forskar och använder
miljömodeller inte tar hänsyn till relevanta faktorer när dom
utarbetar sina modeller.

(Följande kommentar är inte menad för Ole, eftersom denne person är immun mot andra fakta än de han tycker om. Däremot kanske den kan vara intressant för de övriga få läsare som Klotterplanket kan ha.)

De forskare som verkligen forskar seriöst inom klimatområdet vet att de faktorer som orsakar istider och mellanliggande värmeperioder är andra än utsläpp av CO2. Därmed inte sagt att inte CO2 bidrar.

Bara det faktum att istider kommer och går borde få forskare att lyfta blicken och inse att de har missat något avgörande. I stället dras väldigt många med i den opinionsflod som skapas och underhålls av forskningsbidrag som bara ges till de som "forskar" fram "rätt" resultat. De tror på andras tro i stället för att i sann forskaranda söka efter totalmängden av fakta, och först därefter bilda sin egen oberoende tro.

Jag är inte formellt någon forskare, men jag försöker tillämpa vetenskapliga metoder för att bilda vad jag tror är sannolikt och sant. Och jag bryr mig inte ett dugg om vad någon annan tror, såvida inte de fakta som denna tro baseras på redovisas och visar sig vara någorlunda heltäckande.

I fallet med istider är fakta bl.a. detta:
https://www.nbi.ku.dk/english/news/news13/greenland-ice-cores-reveal-warm-climate-of-th...

Enligt den nuvarande masspsykotiska forskarvärldens (alltså den del som den rödgröna mediavärlden ensidigt relaterar till) syn på "global warming" så torde den förra värmeperioden ha orsakats av Neanderthalarnas- och Denisovanernas omfattande eldning i sina grottor. Homo Sapiens Sapiens hade ju inte hittat olja ännu. Andra orsaker än utsläpp av CO2 är ju uteslutna. Mer behöver inte sägas.

Oavsett vilket så är det största hotet mot vår västerländska värld som vi känner den inte att havsnivån kan stiga några meter, utan om golfströmmen hindras så att en ny istid inträffar (vilket historiskt sett har skett under loppet av några decennier).

Å andra sidan tycks istider kunna leda till att Sahara och bl.a. den Australiska öknen kan bli fuktigare och gröna.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170118181741.htm


https://www.nbi.ku.dk/english/news/news13/greenland-ice-cores-reveal-warm-climate-of-th...

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum