Avatar

städade upp efter nyårsstöket

av Håkan, Göteborg, fredag, januari 03, 2020, 14:26 (500 dagar sedan) @ Seawolf

Att begrunda rösträtt blir lätt deprimerande. Att sparkandet på en boll kan väcka så här starka reaktioner bevisar svagheten med allmän rösträtt. Homo Sapiens kända dragning till grupptillhörighet kan som bekant även utnyttjas av psykopater via en eller annan -ism.
https://www.youtube.com/watch?v=LkeDufri_K8

Om vi börjar med att utesluta fotbollsupporters från rösträtt har vi att döma av Seawolfs länk kommit en bit på väg...

Allmän rösträtt är knappt hundra år gammal i Sverige och i de flesta länder yngre än så och i väldigt många ännu inte född, och som allt annat människor skapar utsätts den för tidens gång och yttre och inre förändringar.

Allmän rösträtt bygger på idén att alla människor dels tänker och agerar rationellt och på välinformerad grund, dels inte är vare sig ohederliga eller oansvariga.

I dag verkar det som att allt mindre av detta finns kvar, från adertonhundratalets bildningsideal och i Sverige införandet av obligatorisk skolgång för alla.

Påminner också om en bok jag nämnt här på upa några gånger, "Against Democracy" av Jason Brennan, väl värd att läsa.
Det han beskriver om det som med ett vanvördigt ord i Sverige kallas "röstboskapen" är deprimerande det också.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum