Avatar

Public Service..

av Pinja, lördag, januari 04, 2020, 14:12 (217 dagar sedan) @ Håkan

Jag håller med om det som Seawolf skriver om att behålla ägandet men lägga ut drift, underhåll och investeringsprojekt, mm. Det är ju just "på golvet" som många av fördelarna med privata företag är som mest uppenbara (inte för att det inte finns andra fördelar). Men etermedia och även friskolorna opererar ju i en ganska speciell nisch av ett för övrigt begränsat och reglerat rum. Det finns få eller inga möjligheter till expansion och innovation. Ska man utvecklas och växa återstår det som jag kallar "den kapitalistiska" vägen, alltså i Marx ursprungliga mening där kapitalstarka aktörer efter hand tar över alla sina konkurrenter. I hans statiska tänkande fanns ju inga innovationer etc.

Sedan tillkommer det att både etermedia och friskolor i sig är viktiga samhällsfunktioner, särskilt de senare, som inte mår bra av att ägas av intressen med enbart avkastningskrav. Vi har ju sett hur tex friskolekoncerner plötsligt kan gå omkull eller lägga ner stora delar av sin verksamhet och lämna tusentals ungdomar på bar backe. För friskolorna del är nuvarande modell definitivt dålig anser jag. Lägg ner och gör om. För etermedierna SVT&SR tycker jag att Seawolfs modell, dvs behåll ägande (och finansiering) och lägg ut drift passar bra. Att få till en opartisk samhällsbevakning är dock onekligen mycket svårt. Men som jag ser det ligger detta i själva sakens natur, eftersom det ju FINNS olika åsiker i samhällsdebatten. Och jag ser inte varför en privatisering skulle ändra på detta. Som jag skrev förut tycker jag mig ha sett en viss omvändelse under galgen hos delar av SVT. Förmodligen av ren självbevarelsedrift. Men enligt min åsikt finns det många delar av SVT&SR som är helt oberörda av politiska debatter, och som fungerar mycket bra, som SRs P2 tex. Det utbud som erbjuds där, som klassisk morgon mm. är fantastiskt, och skulle aldrig gå att få till på annat sätt. Även om man lyckades göra exakt samma sak, skulle man ju även behöva sända reklam.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum