Avatar

Curt Nicolin

av Håkan, Göteborg, måndag, januari 06, 2020, 19:42 (215 dagar sedan) @ Seawolf

Pinja svarade nyss "Ack ja" på ditt inlägg, Seawolf, och jag kan instämma men med en ganska avgörande reservation gentemot en bit av det du skrev.

Ingenting av den struktur bakom de olika områden du nämner och vars verksamhet har privatiserats har sålts till privata företag.

Jag kan ha fel i något fall och då ser jag fram emot en kommentar om detta.

De exempel Seawolf gav (järnväg, elnät, fjärrvärme, vägnät, hamnar) är alla i samhällets eller kommunernas ägo vad gäller de fasta installationerna.

Speciellt det där med vägnät, såvitt jag vet finns inga vägar i Sverige där man kommer till en bom och avkrävs avgift till en privat entreprenör för att få köra vidare. Det finns privata vägar som hör till samfälligheter och jag har själv en gång i tiden varit medlem i en sådan, men dessa är inte en del av "vägnätet" i Sverige. Dessutom var den väg jag var delaktig i öppen för alla att använda och det tror jag gäller för alla sådana vägar.

Och hamnar, kan Seawolf nämna någon hamn i Sverige som varit kommunal men i sin helhet med markägande och ägande av all sin infrastruktur med kranar och allt nu är i privat ägo?

Nordens största hamn finns i Göteborg och förblir i kommunens ägo med sina hamnbundna utrustningar, men driften av olika delar av hamnen - dvs lossning och lastning av fartyg och lagring av gods till och från och investeringar i olika sorters hanteringsfordon osv är utlagt på entreprenad - och med olika mixar av goda och dåliga effekter på alla plan.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum