Avatar

Curt Nicolin

av Seawolf @, tisdag, januari 07, 2020, 07:05 (214 dagar sedan) @ Håkan

Pinja svarade nyss "Ack ja" på ditt inlägg, Seawolf, och jag kan instämma men med en ganska avgörande reservation gentemot en bit av det du skrev.

Ingenting av den struktur bakom de olika områden du nämner och vars verksamhet har privatiserats har sålts till privata företag.

Jag kan ha fel i något fall och då ser jag fram emot en kommentar om detta.

De exempel Seawolf gav (järnväg, elnät, fjärrvärme, vägnät, hamnar) är alla i samhällets eller kommunernas ägo vad gäller de fasta installationerna.

Speciellt det där med vägnät, såvitt jag vet finns inga vägar i Sverige där man kommer till en bom och avkrävs avgift till en privat entreprenör för att få köra vidare. Det finns privata vägar som hör till samfälligheter och jag har själv en gång i tiden varit medlem i en sådan, men dessa är inte en del av "vägnätet" i Sverige. Dessutom var den väg jag var delaktig i öppen för alla att använda och det tror jag gäller för alla sådana vägar.

Och hamnar, kan Seawolf nämna någon hamn i Sverige som varit kommunal men i sin helhet med markägande och ägande av all sin infrastruktur med kranar och allt nu är i privat ägo?

Nordens största hamn finns i Göteborg och förblir i kommunens ägo med sina hamnbundna utrustningar, men driften av olika delar av hamnen - dvs lossning och lastning av fartyg och lagring av gods till och från och investeringar i olika sorters hanteringsfordon osv är utlagt på entreprenad - och med olika mixar av goda och dåliga effekter på alla plan.

Håkan

Läs igen.
Jag påstår inte att samtliga exempel jag nämner har gjorts, de är exempel på saker som inte skall säljas ut. (En del har sålts, t.ex. kommunala hamnar har sålts till Viamare. Många kommunala elnät har sålts ut.)

Du behöver begrunda sånt du läser lite mera.
Jag har i inlägget gjort en betraktelse över företeelser.
Du läser det som om det skulle vara en uppräkning av faktiska svenska förhållanden.
Är det för mycket begärt av din läsförståelse och abstraktionsförmåga att inse skillnaden?

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum