Avatar

Curt Nicolin

av Seawolf @, tisdag, januari 07, 2020, 07:33 (211 dagar sedan) @ Excel 319

Skamgreppet som politiker gör är att stjäla medborgarnas anläggningar (som redan är uppförda och betalda via skatter) och sen sälja ut dem med följd att medborgarna sen får betala en gång till i form av avgifter till de nya ägarna.
Samma typ av skamgrepp görs sedan på snart sagt varenda offentlig verksamhet. T.ex sjukhus, museer och högskolor. De anläggningar som byggts upp med skattemedel påstår då politikerna tillhör ett inrättat fastighetsverk eller kommunen, varefter verksamheterna där får betala hyra vilket belastar deras budget, och gör att det hela ser dyrare ut än det är.
Många sjukhus lider av detta. Själva vårdkostnaden exklusive anläggningen är inte dyrare lokalt än på det mammutstora regionssjukhuset. Snarare tvärt om, och räknar man in allmänhetens kostnader, färdtjänst etc, blir det mycket dyrare. Men då hittar man på att trots att allmänheten redan betalt för anläggningen "lokalt sjukhus" och alltså äger den, så stjäls den då från dem och de så skall nu betala det IGEN med så hög hyra att det hela ser för dyrt ut och läggs ned.

För en bonde jobbar häcken av sig med att bryta ny mark, för att sedan kunna åtnjuta frukterna av detta, så liknar idiotierna ovan att plötsligt så stjäls det hela från honom och han måste börja betala arrende för den (tidigare) egna marken.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum