Avatar

Anden ur flaskan

av Håkan, Göteborg, tisdag, januari 14, 2020, 12:32 (207 dagar sedan) @ Excel 319

Tyvärr så tror jag inte att det är möjligt i dagens debattklimat att ha en mellanposition. Det minsta man nämner begränsning så kommer minst ett av de orden du nämner. Själv tycker jag att vi ska ha så stor invandring som vi har arbete och bostäder till.

Håller med om detta, Excel 319, och konsekvensen av det du avslutar med är ett totalstopp på fortsatt invandring - med undantag för sådan anhöriginvandring som hör ihop enbart med dem som har fått permanent uppehållstillstånd och att de är försörjningsskyldiga gentemot sina anhöriga utan extra pengar eller annan hjälp från stat eller kommun.

Vi har enorm arbetslöshet bland nytillkomna, och den är stor också totalt sett och ökar, och bostadsbristen är på katastrofnivå enligt samtliga politiska partier.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum