Avatar

Anden ur flaskan

av Seawolf @, tisdag, januari 14, 2020, 12:44 (207 dagar sedan) @ Håkan

Jag är anhängare av det kinesiska visdomsordet:
"Om någon ber dig om en fisk skall du lära ut hur man fiskar".
i kombination med att fisket skall vara fritt.

Vad gäller att hjälpa folk som drabbas av krig och elände så är läget att Sverige aldrig i blekheta H-e kan göra något för de värst drabbade som inte har resurser att ta sig till varken Europa eller Sverige utan blir fast i flyktingläger i kringliggande länder. Majoriteten av dessa värst drabbade är kvinnor och barn. De unga männen är de som reser till t.ex. Sverige, lockade av våra formidabelt generösa stödregler.
Att Sverige tar (snart "tog") emot så många flyktingar beror på att vi har skev åldersfördelning och behövde fler yngre. Men i den kalkylen förutsattes att de invandrade skulle jobba och betala skatt så gamlingarna skulle få vad de behövde. Men i stället flödar skatteintäkterna ut att föda ännu fler som inte jobbar. Att de inte jobbar beror dels på att bidragen är för generösa och för lätta att fuska med. dels på att alltför många inte lär sig svenska och skaffar adekvat utbildning, men även att många vägrar släppa den kulturella livsföring och klankultur de har med sig. Så den delen av det svenska motivet för stor invandring har seriöst skitit sig.
Men det är bara ena sidan av felen begångna. Eftersom det till förkrossande stor del än bara män som invandrar kommer den sneda svenska åldersfördelningen att fortsätta även nästa generation, för det är kvinnor som föder barn som behövs. All erfarenhet från olika världsdelar visar dessutom att kvinnor med barn oftare har lättare att anpassa sig och sin ambition till nya livsmönster, och den starka viljan att hjälpa sina barn hjälper också till.
Det är alltså synnerligen inhumant att lägga så enorma resurser på invandring av män till Sverige och försörja dem för extremt dyra pengar, jämfört med att för samma kostnader hjälpa MINST 10 kanske 30 gånger fler kvinnor med barn som sitter i flyktingläger, och företrädesvis via hjälp till utbildning.
Men detta har jag tjatat om förut.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum