Avatar

Anden ur flaskan

av Pinja, tisdag, januari 14, 2020, 16:36 (207 dagar sedan) @ Pinja
Ändrad av Pinja, tisdag, januari 14, 2020, 16:49

För ordningen skull ska jag väl själv svara må min egen fråga också. Alltså vad tycker jag om hela detta problemkomplex:

Emigration/Immigration
Människan är huvudsakligen en kulturell varelse. Det mesta av vårt beteende är inlärt och präglat av vår uppväxtmiljö. Numera tar det uppemot 30 år att uppfostra och utbilda en medborgare i västvärlden. Att abrupt byta miljö är därför mycket påfrestande, endast mycket få av oss klarar det på ett bra sätt. I normalfallet tar det några generationer att helt smälta och känna sig hemma i det nya samhället. En viktig framgångsfaktor är graden av exponering för den nya livsmiljön. Dvs enstaka omplacerade individer klarar det bättre, medan grupper, naturligt nog, sluter sig inom sig själva. Från historien vet vi också att när populationer av människor som varit åtskilda länge återförenas, slutar det oftast illa för någon av dem. Typ ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Emigration/Immigration är alltså svårt för alla parter. Själv tycker jag att immigration är ok om det finns jobb, och vi kan erbjuda bostäder. Annars inte.

Flyktingar
Politiska flyktingar som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter behöver vårt stöd. Deras ledare kan också behöva tillfällig asyl. Men om stora delar av hela befolkningar ska beviljas asyl som i fallet Syrien, klarar vi dels inte av att ta emot dem, och bidrar vi ju dels till att den de flyr ifrån vinner. (Sedan tillkommer problemet som Seawolf skrev om, att det, helt naturligt, är unga friska män som alltid utgör förtruppen). Bättre då att försöka finna lösningar på plats, även om SD även tycker så.

Människovärde
Under upplysningen uppkom idén om att alla människor äger en universell frihet ett människovärde som är oberoende av kön, hudfärg, etnicitet, mm. Den mest berömda formuleringen av dessa tankar finns i den Amerikanska självständighetsförklaringen från 1776. Samma tankar har återkommit och byggts ut i FNs deklarationer av de mänskliga rättigheterna från 1940-talet. Allt detta skriver också jag under, och jag tror alla i vårt land.
Den politiska vänstern tenderar emellertid att sätta likhetstecken mellan mänskliga rättigheter och socialskydd som man tjänar in genom att betala skatt, och då blir det oundvikligen problem, vilket man dock inte vill låtsas om. Vänstern "har" ju alltid pengar till allt. Min ståndpunkt är således att alla människor naturligtvis har samma människovärde, men dessvärre inte samma socialskydd.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum