Avatar

Anden ur flaskan

av Håkan, Göteborg, tisdag, januari 14, 2020, 17:48 (207 dagar sedan) @ Pinja

Bra sammanfattat, Pinja, den enda biten jag har en avvikande åsikt om är i vilken grad FN bidrager till förbättringar i världen.

Numera och troligen sedan länge är det en koloss som slukar ofantliga mängder pengar och saknar maktmedel att genomdriva någonting, och i stället används av de mäktiga som har vetorätt för egna syften.

Håkan


FNs mänskliga rättigheter skrevs strax efter andra världskriget då FN var i sin linda, om ens det. Idag är FN till stora delar byråkratiskt, korrupt och irrelevant.

Pinja

Där kom vi oss till mötes också, Pinja, men inte om att FN som organisation är irrelevant för då skulle den självdö i brist på åskådare.

Till exempel Gretaeffekten är en av många verksamheter som håller FN vid liv, och barnkonventionen som efter att ha fungerat väl i bland annat Sverige i flera årtionden som en konvention som följts har nyss blivit svensk lag - och övergår därmed från sådant som hittills fungerat på en mänsklig nivå i samhället till att kunna bli en ny inkomstkälla för jurister och deras klienter.

Om detta har det skrivits mest på de alternativa sidorna i samhället.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum