Avatar

Att kompromettra SD

av Seawolf @, tisdag, februari 25, 2020, 13:38 (37 dagar sedan) @ S-B A-son

S-B har en faibless för att bara fokusera på att ta ställning till olika personer. Har han placerat dem i sin hata-låsda så anser han att allt dessa personer säger eller gör är felaktigt, osant och dåligt och absolut något att inte fästa sig vid.
Det syns inte lika tydligt, men man kan antaga att motsatsen också gäller: Göranden och låtanden från personer i hans gilla-låda är alltid rätt, sant och bra.

En annan approach som dessvärre inte är lika vanlig i samhället är att begrunda de enskilda görandena och låtanden som efter ens egen begrundan förefaller giltiga, kloka och sanna eller ej, oavsett vem som ligger bakom. Med denna livsinställning kan även personer som tidvis uppträtt förkastligt och falskt emellanåt synas framställa kloka och bra saker, och välkända personer som t.ex. politiker vars parti man i grunden tycker är någorlunda OK kommer alltsomoftast med absoluta stolleprov..

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum