Avatar

Att kompromettra SD

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, tisdag, februari 25, 2020, 13:57 (44 dagar sedan) @ Seawolf

S-B har en faibless för att bara fokusera på att ta ställning till olika personer. Har han placerat dem i sin hata-låsda så anser han att allt dessa personer säger eller gör är felaktigt, osant och dåligt och absolut något att inte fästa sig vid.
Det syns inte lika tydligt, men man kan antaga att motsatsen också gäller: Göranden och låtanden från personer i hans gilla-låda är alltid rätt, sant och bra.

En annan approach som dessvärre inte är lika vanlig i samhället är att begrunda de enskilda görandena och låtanden som efter ens egen begrundan förefaller giltiga, kloka och sanna eller ej, oavsett vem som ligger bakom. Med denna livsinställning kan även personer som tidvis uppträtt förkastligt och falskt emellanåt synas framställa kloka och bra saker, och välkända personer som t.ex. politiker vars parti man i grunden tycker är någorlunda OK kommer alltsomoftast med absoluta stolleprov..

Din slutsats i ditt första stycke är felaktig.

Vad gäller ditt andra stycke finns i de flesta riksdagspartier någon åsikt som går att sympatisera med.

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum