Avatar

Public Service

av Seawolf @, söndag, mars 01, 2020, 06:26 (133 dagar sedan) @ S-B A-son

I diskussionerna om Public Service lyfts ständigt att journalister endast skall behöver följa åsikts- och tryckfrihetrslagarna, och att andra restriktioner inte skall gälla.

Men det är oacceptabelt att en skattefinansierad verksamhet tillåter journalister och andra att utnyttja sin anställning för skattepengar att uttrycka icke-neutral politisk infiltration och propaganda.

Dilemmat löses med att en speciell Public-servicelag instiftas som förbjuder sådant, och alla avgöranden skall göras av det reguljära rättsväsendet och inte (som idag) av en Granskningsnämnd vars ledamöter tillsätts av den politska regeringen, vilken även tillsätter ledningen inom PS.

Om en anställd inom ett företag bryter mot en hastighetsbestämmelse är det inte företaget som straffas. Om en anställd bryter mot t.ex. en kemikaliehanteringslag och annan i företaget inte medverkat i det så döms personen, och om denne andre medverkat döms ev. båda. Inte företaget.

Det är alltså inget konstigt alls att stifta en lag om personligt ansvar för anställda inklusive journalister inom Public Service.

Lagen skall utkräva ansvar av alla anställda personer inom PS, inte bara någon utsedd "Ansvarig Utgivare". Det senare leder bara till att man byter Ansvarig utgivare som grovjobbare byter skjorta. Glöm inte hur Lars Johan HIerta på sin tid förbigick utgivningsförbudet för hans "Aftonbladet "genom att ändra namnet eftersom, "1:a, 2:a, 3:e osv. Aftoonbladet."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Johan_Hierta
"Allt som kan förvanskas kommer att förvanskas....."

En PS-lag enligt ovan utgör ingen begränsning alls för journalistkåren, bara om de väljer att ta anställning där.
De journalister och andra anställda som inte accepterar att jobba med de förutsättingar en ny PS-lag innebär hindras inte att jobba som de vill enligt åsiktsfrihets- och tryckfrihetslagarna, de behöver bara säga upp sig och hitta andra, icke skattefinansierade kanaler för sin aktivism än PS.


Public Service finansieras ju olika i olika länder. Att vi i Sverige frångått licensifinansierad PS anser jag är fullständigt fel av flera skäl.

Finns det något annat land som uppfyller de kriterier som Seawolf ställt upp och hur har det i så fall fungerat?

Mvh Sven-Barry

Hjulet skulle inte ha uppfunnits om kravet varit att det redan måste ha funnits innan.....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum