Avatar

Liten Fredagsfundering

av Håkan, Göteborg, måndag, mars 23, 2020, 11:24 (17 dagar sedan) @ Seawolf

Som en kommentar till alla i tråden men mest till Arne w och Seawolf, är denna artikel på dagens ledarsidorna.se läsvärd, bland annat då Anders Tegnell framstår på ett sätt som var okänt för mig, men också för det perspektiv den ger på vad politisering av myndigheter kan leda till.

Speciellt vår feministiska regerings politisering när genusperspektiv tar över den roll verkligheten hade och till och med virus ska rätta in sig i ledet.

https://ledarsidorna.se/2020/03/post-corona-exit-hallengren/

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum