Avatar

Jimmy har helt rätt tycker jag

av Seawolf @, söndag, juni 07, 2020, 16:29 (37 dagar sedan) @ Pinja

Han Viktor och många med honom tycks ha villfarelsen att bara för att det teoretiskt inte är möjligt för en regering att avsätta en anställd tjänsteman i en offentlig institution , så skulle inte en S-regering kunna göra det.
Då har man inte insett vidden av den 70-åriga ohejdade S-vanan att tillsätta trogna politruker på alla väsentliga poster i departement, institutioner och andra offentliga organ, och att man därigenom kan beordra dem att avskeda eller på annat sätt undanröja (arkivstädning) alla underställda.
De av deras S-aktiva inom de förment opartiska organen som på minsta vis inte följer de diskreta men tydliga anvisningar om hur de skall agera åker regelmässigt undan till någon mera undanskymd tjänst som finns eller om skapas för ändamålet. I de fall regeringen tydligt har kackat i det blå skåpet, vidtalar man och utser lämpliga syndabockar som då säger upp sig, och som inom några månader till några år därefter får en lönande annan syssla i S-hägnet.

Inte kunna säga upp Tegnell: Otroligt naivt påstående!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum