Avatar

Fuck cancer!

av Seawolf @, torsdag, juni 11, 2020, 16:48 (31 dagar sedan) @ Rövarn

Kanske flera av dina föräldrar och äldre släktingar levde ett liv som ökade cancerriskerna.
Frågan är om livsföringen kan påverka demenstendenserna? Min far drabbades före 60 år, och dog som en zombie på ett vårdhem vid 69. Såvitt jag kan komma ihåg är jag inte drabbad ännu vid 74 ;-)

Vården är allt bättre på att bota cancer, förutsatt att den drabbade inte är för gammal, för då prioriteras inte vårdinsatserna utan de bedömda vårdkostnaderna och återstående livslängd avgör hur omfattande och vilken typ av insatser som görs.

Om man alltså av natur och annat måste få cancer, är det inte enbart en nackdel om den inträffar innan man hunnit bli lastgammal och i en inte alltför elak form .....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum