Avatar

Jag tror Pinja gillar den här artikeln...

av Pinja @, Västerås, lördag, juni 13, 2020, 12:14 (414 dagar sedan) @ Håkan

Tack Håkan. Jo, jag gillar ju Lena, allt som oftast i alla fall. Det är intressant att läsa hennes försök att strukturera och formulera kärnan i de problem och konflikter hon funderar på. Ibland känns det som om hon gör det onödigt komplicerat för sig. Som nu, eller så är jag som läsare inte riktigt mottaglig denna gång. Jag håller inte heller riktigt med henne i hennes grundtes Att människan skulle var så oföränderlig. Dock har hon rätt i att människan är långt mindre föränderlig än kulturvänstern vill göra gällande. Vårt beteende dikteras som jag ser det av natur (dvs det medfödda) och kultur (dvs det inlärda). Genom historien tenderar den senare att växa i inflytande. Se t.ex. på vårt förhållande till homosexualitet. En nedärvd inneboende drift till utstötning har ersatts av empati och acceptans. Jag tror att kulturen så småningom även påverkar naturen. Evolutionen går vidare.

Beträffande det hon kallar "undantastillståndet" håller jag ändå med Lena när hon skriver att det "således aldrig kan genomsyra samhället under en längre tid utan att ta repressionen till hjälp". Detta har vi ju sett konkreta och förfärliga exempel på under 1900-talet.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum